#จุดชมวิวสะพานสารสิน

2 matching results
See & Do
จุดชมวิวสะพานสารสิน
จุดชมวิวสะพานสารสิน เป็นประตูสู่จังหวัดภูเก็ต เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต