#ดอยสะเก็ด

7 matching results
See & Do
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
เป็นวัดตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 เมตร สามารถชมทิวทัศน์ของอำเภอดอยสะเก็ดได้ มีภาพจิตกรรมฝาผนัง พิพิธภัณฑ์ และพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวดอยสะเก็ด

Food
จีแอนด์เอ็มเจอแมนซอสเซจ
ร้าน G&M German Sausage สาขาดอยสะเก็ด ขับรถจากในตัวเมืองมาเพื่อร้านนี้เลยทีเดียว อาหารบุปเฟ่ต์จะมีเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ราคาบุปเฟต์ 200.- ไม่รวมเครื่องดื่ม

See & Do
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สามารถส่งน้ำทางการเกษตรในท้องที่ อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง และบางส่วนของ จังหวัดลำพูน เขื่อนแม่กวงเป็นเขื่อนที่มีทิวทัศน์ และลักษณะสวยงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง

See & Do
น้ำพุร้อนสันกำแพง
ได้รับการปรับปรุง และดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีดอกไม้นานาพันธุ์ และน้ำพุร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 100...