#ดูดาว

27 matching results
See & Do
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มุสลิมแห่งแรกของไทย โดยบ่งออกเป็นอาคารต่าง ๆ อาทิ อาคารนิทรรศการ อาคารฉายดาว...

Event
เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก
ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (อบจ.นครสวรรค์) อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Event
เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก
แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Event
เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก
แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Event
โต้ลมห่มหนาว นอนนับฝนดาวตก เจมินิดส์
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Event
Dark Sky Star Party
ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

Event
เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก ประจำปี 2566
แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (อาคารสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ) ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

Article
ขึ้นภูนอนดูดาว ณ ภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์
เดินชมธรรมชาติ ตามหา “ดอกหงอนนาค” ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ ฟินสายหมอกในยามเช้า นอนนับดาวเพลิน ๆ ในตอนกลางคืน