#ตลาดน้ำ 4 ภาค

545 matching results
See & Do
ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา)
ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งใหม่กลางใจเมืองพัทยา

Destination
ชลบุรี
จังหวัดชลบุรี อีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 81 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงมาช้านาน โดยจังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ ได้แก่...

See & Do
ตลาดน้ำวัดลำพญา
ตลาดน้ำวัดลำพญา ตลาดน้ำที่คับแน่นไปด้วยคุณภาพ ไม่มาไม่ได้แล้ว

See & Do
ตลาดน้ำคลองแห
ตลาดน้ำคลองแห เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้ เป็นการจำลองวิถีชีวิตดั้งเดิมการค้าขายของชาวบ้านทางน้ำ ตลาดน้ำคลองแห ซึ่งจะมีแม่ค้าพ่อค้าพายเรือนำสินค้ามาขาย ทั้งขนมพื้นเมือง เช่น ขนมมด ทำจากแป้งมีไส้ถั่วเหลือง ขนมต้มมัน ลักษณะคล้ายข้าวต้มมัดที่ใส่กล้วย...

See & Do
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี เป็นตลาดน้ำ (Thailand Floating Markets) เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

See & Do
ตลาดน้ำท่าคา
เดินตลาดแรกรับอรุณที่ ตลาดน้ำท่าคา

See & Do
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
เสน่ห์ของตลาดน้ำแห่งนี้ คือ วิถีชีวิตชาวบ้านริมคลอง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารที่มีชื่อเสียงของชุมชนในวันเสาร์อาทิตย์