#ตลาดน้ำอโยธยา

3 matching results
Shop
ตลาดน้ำอโยธยา
ตลาดน้ำอโยธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่พยายามคงความงามและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งการแต่งกาย สถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น การแสดงพื้นบ้าน ของกินของใช้ยุคเก่า รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทย...

Article
วันเดย์ทริปเสริมบุญ พาทัวร์ไหว้พระ 9 วัดดัง ที่อยุธยา
ถ้าพูดถึงสถานที่ทำบุญแบบใกล้กรุง “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวกราบไหว้พระ เรียนรู้ประวัติศาสตร์