#ตลาดวโรรส

3 matching results
Shop
ตลาดวโรรส
หรือกาดหลวง เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปต่างๆ ใกล้กันเป็นตลาดต้นลำไยเป็นแหล่งจำหน่ายดอกไม้สดของเชียงใหม่

See & Do
ตลาดวโรรส
อยู่บริเวณ ถ.ช้างม่อย ฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดต้นลำไย อยู่ระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณนี้จะเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าต่างๆ โดยภายในตัวตลาดวโรรสจะแบ่งเป็นสามชั้น ชั้นที่ 1จะเต็มไปด้วยของฝาก และของกินหลากหลาย บริเวณชั้น2และชั้น3 จะเป็นเสื้อผ้าพื้นเมือง...