#ตลาดวโรรส

2 matching results
Shop
ตลาดวโรรส
ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง เป็นแหล่งรวมของกินของฝากจากเชียงใหม่ มีให้เลือกหลากหลายมากมาย เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปต่าง ๆ ใกล้กันเป็นตลาดต้นลำไยเป็นแหล่งจำหน่ายดอกไม้สดของเชียงใหม่