#ตลาดวโรรส

2 matching results
Shop
ตลาดวโรรส
หรือกาดหลวง เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปต่างๆ ใกล้กันเป็นตลาดต้นลำไยเป็นแหล่งจำหน่ายดอกไม้สดของเชียงใหม่