#ตลาดวโรรส

5 matching results
Shop
ตลาดวโรรส
ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง เป็นแหล่งรวมของกินของฝากจากเชียงใหม่ มีให้เลือกหลากหลายมากมาย เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปต่าง ๆ ใกล้กันเป็นตลาดต้นลำไยเป็นแหล่งจำหน่ายดอกไม้สดของเชียงใหม่

See & Do
ตลาดวโรรส
อยู่บริเวณ ถ.ช้างม่อย ฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดต้นลำไย อยู่ระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณนี้จะเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าต่าง ๆ โดยภายในตัวตลาดวโรรสจะแบ่งเป็นสามชั้น ชั้นที่ 1 จะเต็มไปด้วยของฝาก และของกินหลากหลาย บริเวณชั้น 2 และชั้น 3...

Event
เทศกาลไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่
ตรอกเล่าโจ๊ว ถ.วิชยานนท์ - ถ.ช้างม่อย(บริเวณตลาดวโรรส) จ.เชียงใหม่