#ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ

2 matching results
Shop
ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาดอยมูเซอที่นำผลผลิตจากไร่สวนที่ปลูกเอง สินค้าพื้นเมืองของชาวดอยมูเซอ ที่มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับมาจำหน่าย