#ตลาดโก้งโค้ง

3 matching results
See & Do
ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม
เป็นตลาดโบราณย้อนยุค คำว่า"ตลาดโก้งโค้ง" เป็นคำที่ใช้เรียกตลาดในสมัยโบราณ ที่คนนั่งขายสินค้าจะนั่งอยู่บนพื้น คนที่มาซื้อจะต้องโก้งโค้งเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจ สถานที่แห่งนี้ในอดีตกาลเป็นด่านขนอน(ด่านเก็บภาษีในสมัยนั้น)...