#ตัง

33 matching results
Event
ประเณีลากพระและตักบาตรเทโว
อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Food
ตังเกี๋ยแต่เตี้ยม
ตื๋มซำสูตรดั้งเดิม ขนมจีบ ซาลาเปา สดใหม่ พร้อมชากาแฟ ในยามเช้า

See & Do
เขาตังกวน
บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวารวดี ในเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์ ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว

Food
บะหมี่กวงตัง
ร้านบะหมี่ดังประจำเมืองขอนแก่น ร้านนี้มีหลายสาขา แต่ละสาขาทำไม่เหมือนกัน รสชาติไม่เหมือนกัน ขายไม่เหมือนกัน แต่ใกล้เคียงกัน ร้านกวงตังโด่งดังจากบะหมี่และเกี๊ยว เนื่องจากเส้นบะหมี่และเกี๊ยวที่ทำเอง บางเฉียบ นุ่มละลายในปาก...

See & Do
วัดเชียงมั่น
เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว และมีสถาปัตยกรรมสำคัญ

Destination
หาดใหญ่
หาดใหญ่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสงขลาประมาณ 26 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาเพียง 60 กิโลเมตร จึงถือเป็นเมืองที่เป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย ซึ่งสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้...

Event