#ถนนคนเดินเชียงใหม่

3 matching results
Shop
ถนนคนเดินเชียงใหม่
ถนนคนเดิน ตลาดขายของอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะตั้งร้านขายยาวไปตามแนวถนนช่วงหนึ่ง โดยการปิดถนนไม่ให้รถวิ่งชั่วคราว เพื่อให้ชาวบ้านนำสินค้ามาวางขายแทนตามช่วงเวลาที่กำหนด

Article
10 เท่...น่าเที่ยว จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสุดคึกคัก เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งของคนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะช่วงปลายปีที่อากาศเริ่มเย็นสบาย