#ถ้ำเจ้าราม

3 matching results
See & Do
วัดทุ่งเสลี่ยม (หลวงพ่อศิลา)
แต่เดิมประดิษฐานอยู่ในถ้ำเจ้าราม กลางป่าลึกในเขตติดต่ออำเภอบ้านด่านลานหอย ต่อมาชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดทุ่งเสลี่ยม เมื่อราวปี พ.ศ. 2472-2475