#ทุ่งปอเทือง ไร่สุวรรณ

5 matching results
Shop
ร้านข้าวโพดหวาน ไร่สุวรรณ
เชื่อว่าผู้สัญจรไปมาบนถนนมิตรภาพเพื่อไปยังภาคอีสาน ย่อมเคยเห็น "ข้าวโพดยักษ์" อย่างแน่นอน เพราะนี่คือสัญลักษณ์ของไร่สุวรรณ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ร้านข้าวโพดหวาน ไร่สุวรรณจำหน่ายของฝากและของที่ระลึกท้องถิ่น...

Article
ประเทศไทย : เดือนกุมภาพันธ์
ประเทศไทยอุณหภูมิอากาศจะเริ่มสูงขึ้น เป็นเดือนที่เปลี่ยนจากฤดูหนาวย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ดังนั้นต้นเดือนของกุมภาพันธ์จะยังจัดอยู่ในฤดูหนาว