#นครหลวง

9 matching results
Destination
พระนครศรีอยุธยา
เสน่ห์ของเมืองหลวงเก่าอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya Thailand) ไม่เคยลดน้อยไปจากความนิยมของนักท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์อย่างเต็มตัว แต่ก็ใช่ว่าจะมีดีแต่ของเก่าๆ เท่านั้น ของใหม่ๆ...

See & Do
เขื่อนพระราม 6
เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มก่อสร้าง พ.ศ.2458 แล้วเสร็จพ.ศ.2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2467...