#บางไทร

100 matching results
See & Do
วัดไทรใหญ่
ข้างสำนักเทศบาลตำบลไทรน้อย) ไปตามสาย 3215 กิโลเมตรที่ 33-34 ตั้งอยู่เลขที่ 65 บ้านไทรใหญ่ ถนนไทรน้อย-ต้นเชือก

Event
บางขุนไทร Sea Salt & Light
อบต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

Event
บางขุนไทร Sea Salt & Light
ที่ทำการ อบต.บางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

Event
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมุกดาหาร
หนองแฝก ตำบลบ้านโพธิ์ไทร จังหวัดมุกดาหาร

See & Do
ไทรงาม
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนพิมาย โดยก่อนข้ามสะพานท่าสงกรานต์เข้าตัวอำเภอพิมาย จะมีทางแยกไปเขื่อนพิมายอีกประมาณ 2 กิโลเมตร บรรยากาศไทรงามแห่งนี้มีต้นไทรขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ไทรเหล่านี้เกิดจากต้นแม่อายุประมาณ 350 ปี

Food
ไทรโยค
อาหารไทย อำเภอไทรโยค

See & Do
น้ำตกไทรโยคน้อย
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนสายกาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ) กิโลเมตรที่ 46 เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี