#บุรีรัมย์

28 matching results
See & Do
วัดกลางพระอารามหลวง
วัดกลาง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์

Shop
บุหงากระยาสารท
ขายกุ้งจ่อม-กระยาสารท ของขึ้นชื่อของอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

See & Do
วัดกระดึงทอง
กราบหลวงปู่เหลือง พระดีศรีบุรีรัมย์ที่วัดกระดึงทอง

See & Do
วนอุทยานเขากระโดง
กราบพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ ณ วนอุทยานเขากระโดง

See & Do
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (Thailand Historical Sites) หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์

Article
ตามรอยภูเขาไฟที่วนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
ขึ้นไปสักการะกราบไหวองค์ “พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ เดินเล่นปากปล่องภูเขาไฟ แล้วไปยืนชมวิวสวย ๆ ของเมืองบุรีรัมย์ที่ “วนอุทยานเขากระโดง”