#ประตูท่าแพ

6 matching results
Food
ถนอมโภชนา
อาหารไทย อยู่ใกล้ประตูท่าแพ

Event
เชียงใหม่ มาราธอน
ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

Event
เชียงใหม่ มาราธอน
ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

Event
เชียงใหม่มาราธอน
ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

Shop
ถนนคนเดินประตูท่าแพ
ถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ราคาไม่แพง