#ประวัติศาสตร์

190 matching results
See & Do
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
สถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ได้ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO) โดยได้ประกาศได้เป็นมรดกโลก

See & Do
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
สำหรับคนรักประวัติศาสตร์ ที่นี่ล่ะใช่เลย! เพราะคุณจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ในบทหนึ่งแห่งสมัยสุโขทัยที่คนไทยภาคภูมิ

See & Do
โบราณสถานวัดเกาะ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านงานจิตรกรรมโบราณที่วัดเกาะ

See & Do
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับบ้านเรือนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ข้าวของเครื่องใช้เมืองถลางยุคโบราณนอกจากนั้นยังมีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

See & Do
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เป็นโบราณสถานสำคัญที่น่าสนใจศึกษาหาความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 2 รางวัลคือ รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยมและรางวัลสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านอินเตอร์เนตดีเด่น...