#ประวัติศาสตร์ชาติไทย

7 matching results
Article
ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์ และธรณีวิทยา
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน (Thailand History) มีหลักฐานกล่าวถึงอาณาจักรโบราณซี่งมีความยิ่งใหญ่หลายแห่ง

Event
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2564 ***(เลื่อนไปไม่มีกำหนด)***
ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Article
บอกเล่าประวัติศาสตร์ผ่านภาพจิตรกรรม
ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ผู้ควบคุมการวาดและระบายสีภาพจิตรกรรมภายในอาคารภาพปริทัศน์ ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและ...

Article
5 พิพิธภัณฑ์น่าเที่ยวในกรุงเทพ ไปง่ายเพลินได้ทั้งวัน
ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและศึกษาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ในไทยถือเป็นอีก

Event
งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ปี 2566
ณ เวทีกลาง ริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

Article
10 เท่...น่าเที่ยว จ.สมุทรปราการ
เที่ยวสมุทรปราการ สูดอากาศบริสุดที่บางกระเจ้า ที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพฯ เดินเล่นตลาดน้ำ เยี่ยมชมเมืองโบราณ ชมพระอาทิตย์ตกที่บางปู