#ประโคนชัย

3 matching results
Shop
บุหงากระยาสารท
ขายกุ้งจ่อม-กระยาสารท ของขึ้นชื่อของอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

Destination
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ (BuriRam) คือดินแดนภูเขาไฟเมืองไทย และเป็นแหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ จึงมีความสำคัญในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ บุรีรัมย์ยังได้รับสมญานามว่าดินแดนปราสาทหิน อันมากมายไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม...