#ปัตตานี

30 matching results
See & Do
มัสยิดกลางปัตตานี
ตั้งอยู่ที่ถนนยะรัง เส้นทางยะรัง-ปัตตานี ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2497

See & Do
หาดตะโละกาโปร์
ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีตามทางหลวงหมายเลข 42 (ปัตตานี-นราธิวาส)

Event
เทศกาลกาแฟขนาดมินิ
PARTY STUDIO ถนนปัตตานีภิรมย์ ปัตตานี

Event
Pattani Decoded
จังหวัดปัตตานี

See & Do
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในพิพิธภัณฑ์

Event
มหกรรมไก่ฆอและ ภาคใต้
ลานอเนกประสงค์ ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Destination
ปัตตานี
ปัตตานี เป็นดินแดนเก่าแก่ซึ่งได้สั่งสมความรุ่งเรืองมายาวนาน คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า สายน้ำ...

Event
เทศกาลงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดปัตตานี
ถนนข้าวยำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Event
ยกเลิกการจัดงานสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวประจำปี 2564
ศาลเจ้าเล่งจูเกียง จังหวัดปัตตานี