#ปีใหม่

76 matching results
Article
เทศกาลแห่งความสุขและรอยยิ้มมาถึงแล้ว : รวมงานเทศกาลส่งท้ายปี 2562
เทศกาลแห่งความสุขและรอยยิ้มมาถึงแล้ว ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข

Event
สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่2565” พิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก

Event
สวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2565" เพชรบูรณ์
วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

Event
งาน COUNTDOWN อัมพวารื่นเริง เถลิงศกใหม่ 2565
ริมเขื่อนหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Event
เดิน-วิ่งข้ามปี ราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สะพานนครน้อย สนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

See & Do
สถานีรถไฟนครลำปาง
สถานีแห่งนี้เปิดรับขบวนรถไฟโดยสารครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 ซึ่งตรงกับวันปีใหม่ไทยในยุคนั้น สมัยนั้นมีเจ้ากรมรถไฟเป็นวิศวกรชาวเยอรมัน

Event
งานปีใหม่-กาชาด จ.ตราด
สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด

Event
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่Countdown2564 และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
บริเวณถนนบรมอาสน์ วัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จ.อุตรดิตถ์

Event
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดแพร่
ทุกวัดในจังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

Event
งาน Countdown ร้อยเอ็ด 2022
ณ หอโหวด101 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น

Event
งานขอนแก่น Countdown 2022
ณ บริเวณประตูเมือง จ.ขอนแก่น