#ป่าพรุท่าปอมคลองสองน้ำ

2 matching results
See & Do
ป่าพรุท่าปอม คลองสองน้ำ
สีสันของน้ำในคลองที่เปลี่ยนเป็นสีมรกตและสีฟ้า ซึ่งปรากฏการณ์เวลาน้ำทะเลหนุน เป็นระบบนิเวศสองน้ำแหล่งเดี่ยวในประเทศ