#ผลไม้

85 matching results
See & Do
ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรบางรักน้อย
เป็นสวนผลไม้ในเขตอำเภอไทรน้อย ปลูกผลไม้ประเภททุเรียน มังคุด มะไฟ มะม่วง สามารถเข้าเยี่ยมชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที - 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถซื้อผลไม้กลับไปเป็นของฝากจากอำเภอไทรน้อย ในช่วงฤดูผลไม้ออก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร....

See & Do
สวนสุภัทรา
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3143 เป็นสวนผลไม้ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม มีผลไม้ประเภทมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง ส้มโอ ช่วงผลไม้ออกราวเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

See & Do
สวนปาหนัน
มีผลไม้ให้เลือกมากมาย เช่น เงาะ มังคุด สละ ลองกอง ชใสวน ชิมผลไม้จากต้น ท่านละ 80 บาท

See & Do
สวนสุเทพผลไม้ไทย
รองรับทัวร์ต่างชาติเที่ยวชมสวนผลไม้ และได้ลิ้มลองรสชาติผลไม้ไทยตามฤดูกาลแบบบุฟเฟ่ต์ เช่น ทุเรียน มังคุด ขนุน มะละกอ สละ ลองกอง มะม่วง ฯลฯ มีต้นผลไม้หลากหลายชนิดให้ชมสำหรับกรุปทัวร์ ขนุนมีลูกตลอดปี

Shop
ตลาดผลไม้หนองชะอม
ตลาดริมทางสายนครนายก-ปราจีนบุรี จำหน่ายผลไม้และผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาล อาทิ ทุเรียน เงาะ ส้มโอ กระท้อน ฯลฯ รวมทั้งหน่อไม้ไผ่ตง