#ผับและบาร์

3 matching results
Article
เวลาทำการ
สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐบาลรวมทั้งห้างร้านต่างๆ ที่ใช้เวลาตามระบบราชการ ส่วนมากจะเปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น.