#ฝาง

17 matching results
See & Do
บ่อน้ำร้อนฝาง
เป็นน้ำร้อนที่เกิดจากหินแกรนิตที่ได้รับความร้อนจากใต้ผิวโลก มีความร้อนประมาณ 90-100 องศาเซลเซียส บ่อใหญ่มีไอน้ำพุ่งขึ้นสูงส่งกลิ่นกำมะถันกระจายไปทั่ว

See & Do
วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
วัดนี้มีชื่อเต็มว่า วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถเคยเป็นวัดที่จำพรรษาของ เจ้าพระฝาง โบสถ์ วิหารและพระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย สำหรับบานประตูแกะสลักของพระวิหารเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตย

See & Do
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
มีพื้นที่ทั้งสิ้น 197 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อุบลรัตน์ ภูเวียง บ้านฝาง มัญจาคีรี และโคกโพธิ์ชัย และสองอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ บ้านแท่น และ แก่งคร้อ ที่ทำการอุทยานตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์...

See & Do
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 524 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนของทิวเขาผีปันน้ำ มีดอยสำคัญได้แก่ ดอยผ้าห่มปก ดอยปู่หมื่น ดอยแหลมและดอยอ่างขาง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ในบริเวณอุทยานได้แก่ โป่งน้ำร้อนฝาง น้ำตกโป่งน้ำดัง...

See & Do
พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม กรมการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร "พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม กรมการพลังงาน" เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การสำรวจ ขุดเจาะ...