#พรรณไม้

27 matching results
Event
งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปี 2564
ณ สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

See & Do
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ราบรวมพรรณไม้มากกว่า 2,000 ชนิด

Event
ท่องเที่ยวชมพรรณไม้หลากสีสันบนภูหลวง
หน่วยโคกนกกระบา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย

See & Do
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เดินทางสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ศึกษาธรรมชาติในป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ปกคลุมด้วยเมฆหมอก และชื่นชมพรรณไม้สวยงามและนกนานาชนิด

See & Do
น้ำตกไพรวัลย์
ตั้งอยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านพูด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตำบลคลองเฉลิม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เงียบสงบร่มเย็นด้วยพรรณไม้นานาชนิด

See & Do
สวนรุกขชาติป่าชายเลน
รัฐบาลให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทาน มีกำหนด 15 ปี ป่าชายเลนโครงการคลองละอุ่น เริ่มดำเนินการปลูกพรรณไม้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2526 ในปี 2528 ได้ปรับปรุงให้เป็นสวนรุกขชาติป่าชายเลน

Article
เขาทุ่ง ณ จ.ปราจีนบุรี สถานที่ดูสายหมอกที่ถูกเรียกว่า “ภูกระดึงแห่งภาคตะวันออก”
สัมผัสธรรมชาติหน้าฝน ปีนภู ดูดอกไม้ ณ​ “เขาทุ่ง” จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเขาใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ

See & Do
สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้-ทุ่งค่าย
นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้โดยเฉพาะ ภายในสวนพฤกษศาสตร์มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืช ศูนย์ประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

See & Do
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
ตั้งอยู่ที่ริมอ่าวบ้านเพ ตำบลเพ เป็นสถานที่ศึกษา ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่สวยงามและหายาก รวมทั้งความรู้ทางด้านทรัพยากรสัตว์ทะเลและการประมง

See & Do
อุทยานแห่งชาติบางลาง
ความหลากหลายทางพรรณไม้ในผืนป่าบางลาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี คลองโต๊ะโมะ คลองฮาลา และคลองบ้านเจ็ด เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด

See & Do
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา)
จุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงด้านจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ป่าสนธรรมชาติ และทุ่งหญ้าสะวันนา ซึ่งมีทิวทัศน์และพรรณไม้ดอกที่งดงามโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนถึงฤดูหนาว เหมาะแก่กิจกรรมเดินป่า กางเต็นท์พักแรม และปั่นจักรยานเสือภูเขา