#พระธาตุบังพวน

5 matching results
See & Do
พระธาตุบังพวน
ตั้งอยู่บ้านดอนหมู ตำบลพระธาตุบังพวน เป็นวัดเก่าแก่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งองค์พระธาตุเดิมสร้างด้วยอิฐเผาและได้พังทลายลงเมื่อ พ.ศ. 2513 และได้ดำเนินการซ่อมแซมโดยกรมศิลปากร ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (วาส มหาเถระ)...

Event
งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุบังพวน
วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย

Article
10 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย
หนองคาย ดินแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง โดดเด่นทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ

Article
นคราธานี
มูให้เฮง มูให้ปัง กับ สถานที่แนะนำในเส้นทาง "นคราธานี