#พระราชวัง

72 matching results
See & Do
พระราชวังบางปะอิน
ตั้งอยู่ริมถนนปราสาททอง ตําบลบางเลน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอําเภอบางปะอินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างโดยพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากบริเวณเกาะบางปะอินเป็นที่ประสูติของพระองค์และเป็นเคหสถานเดิมของพระมารดา

See & Do
พระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างขึ้นพร้อมสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

See & Do
พระราชวังเดิม
ตั้งอยู่ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ เป็นโบราณสถาน สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระราชวังเดิมแห่งนี้

Event
งานวันครบรอบ สถาปนาเมืองระนอง
พระราชวังรัตนรังสรรค์ จ.ระนอง

See & Do
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน หลังจากเที่ยวชมพระราชวังบางปะอิน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำไปเยี่ยมชมวัดนี้ได้

Article
เที่ยวพระราชวังในไทย ต้องแต่งกายอย่างไรดี?
เที่ยวพระราชวังในไทย ต้องแต่งกายอย่างไรดี?