#พระราชวังพญาไท

3 matching results
Article
3 วังในกรุงเทพที่น่าไปเยือน สงบ สง่า สะท้อนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
ในกรุงเทพนคร ยังมีวังอีกหลายแห่งที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ได้หากมีเวลาว่าง 1 วัน เราแนะนำให้คุณไปเยี่ยมเยือนวังเหล่าน