#พะเยา

29 matching results
Article
ททท.สำนักงานเชียงราย ขอเชิญร่วมงาน “ล้าลาลอย คอยเธอที่กว๊านพะเยา”
มาร่วมสนุกกับการแต่งกายย้อนยุค ย้อนวัย ย้อนวันวานท่ามกลางบรรยากาศลอยกระทงริมกว๊านพะเยา และชิม ชม ช้อปในตลาดนัดย้อนวันวาน “ล้าลาลอย คอยเธอที่กว๊านพะเยา

Event
ต๋ามปะตี๊ด ตวยฮอย ลอยกระทงกว๊านพะเยา 2564
ถนนเลียบชายกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

See & Do
กว๊านพะเยา
กว๊านพะเยา กว๊าน หมายถึง หนองน้ำหรือบึงน้ำขนาดใหญ่ คำนี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนาเฉพาะที่จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น

Destination
พะเยา
จังหวัดพะเยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สงบงาม เต็มไปด้วยเสน่ห์ของอารยธรรมเก่าแก่ มีปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ได้แก่ วัดพระธาตุจอมทอง โบราณสถานเวียงลอ ศาลหลักเมืองพะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วัดศรีโคมคำ วัดติโลกอาราม วัดอนาลโยทิพยาราม และวัดนันตาราม...

See & Do
ตลาดพะเยาอาเขต
เดินชมวิถีตลาดเช้า ณ ตลาดสดอาเขตเมืองพะเยา

See & Do
วัดพระธาตุจอมทอง
นมัสการเจดีย์พระธาตุจอมทอง และยังได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกว๊านพะเยาจากยอดเขา

Food
แจ่วฮ้อนพะเยา
แจ่วฮ้อน ปลาช่อนนึ่ง น้ำพริกหนุ่ม

Article
รูปปั้นมังกร ของฝากทรงคุณค่า จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมือปั้น อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ชมความงดงามของชิ้นงานอันเลอค่าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมือปั้น กับงานฝีมือ “รูปปั้นมังกร” สินค้าระดับคุณภาพของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

See & Do
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
อดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาวลำดับที่ 9 ระหว่างปี พ.ศ. 1801-1841 เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมาก ประดิษฐานอยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา (สวนสมเด็จย่า 90) หน้ากว๊านพะเยา เป็นพระสหายร่วมน้ำสาบานกับพ่อขุนเม็งรายแห่งเมืองเชียงราย

See & Do
วัดลี และพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว
ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายอิง ใกล้กับดรงเรียนเทศบาล 3 ตำบลเวียง เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองพะเยา