#พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

2 matching results
See & Do
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
ตั้งอยู่ที่ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือ ในทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา