#พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

2 matching results
See & Do
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประเภทประวัติศาสตร์และโบราณคดี