#พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรขอนแก่น

2 matching results
See & Do
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรขอนแก่น
ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติไปรษณีย์และแสตมป์ดวงแรกของโลก ประเภทของแสตมป์ อุปกรณ์การสะสมแสตมป์ เช่น ปากคีบ แว่นขยาย มาตรวัดฟันแสตมป์ เม้าท์เก็บแสตมป์ เป็นต้น