#พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

2 matching results
See & Do
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากทุกสถาบัน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทุกท่าน เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งได้ทำการอนุรักษ์เรือนโบราณไว้จำนวน 8 เรือน และยุ้งข้าว 3 หลัง...