#ภูเก็ตอควาเรียม

2 matching results
See & Do
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต หรือภูเก็ตอควาเรียม
จัดแสดงพันธุ์น้ำจืดสัตว์ทะเลกว่าร้อยสายพันธุ์ รวมถึงทรัพยากรทางน้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีคำอธิบายถึงแหล่งที่อยู่อาศัย เช่นตามแนวปะการัง หาดหิน หาดทราย หาดโคลน ป่าชายเลน เป็นต้น มีการดำน้ำโชว์ การให้อาหารสัตว์น้ำบริเวณตู้อุโมงค์