#ภูเพียง

7 matching results
Event
ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Event

Event
ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2564
วัดพระธาตุแช้แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Destination
น่าน
มาถึงจังหวัดน่านทั้งที ต้องไปเยือนวัดภูมินทร์เพื่อชมจิตรกรรม “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นภาพหญิงชายชาวไทลื้อสมัยโบราณอันทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์จนได้รับการขนานนามว่าเป็นภาพกระซิบรักบันลือโลก ไม่ไกลจากวัดภูมินทร์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ...

Event
งานเทศกาลปีใหม่ม้ง ป่ากลาง 2566
สนามโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน