#มหาสารคาม

33 matching results
Event
มหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟาง จังหวัดมหาสารคาม
พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

Event
งานเทศกาลลาบโลก
ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

See & Do
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ตั้งอยู่ถนนหน้าโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาประทับเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง นับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวจังหวัดมหาสารคามให้ความเคารพนับถือกันมาก

See & Do
พระพุทธรูปยืนมงคล
เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองมหาสารคาม อยู่ที่ตำบลคันธารราษฎร์

Stay
โรงแรมพัฒนา
โรงแรมพัฒนาโฮเต็ล ในเครือโรงแรมตักสิลา มหาสารคาม

Stay
โรงแรมนิวพัฒนา
โรงแรมนิวพัฒนา ในเครือโรงแรมตักสิลา มหาสารคาม

Destination
มหาสารคาม
พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานครจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย...