#มุกดาหาร

37 matching results
Article
ช้อป เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม เซรามิค เครื่องใช้ไฟฟ้า แบบเพลิน ๆ ที่ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร
แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองมุกดาหาร “ตลาดอินโดจีน” ติดริมแม่น้ำโขง หลากหลายสินค้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกช้อปกันแบบเพลิน ๆ

See & Do
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก
ตั้งอยู่บนเส้นทาง 212 (สายมุกดาหาร-เลิงนกทา) ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ 23 กิโลเมตร

See & Do
ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง
ตั้งอยู่บนถนนสองนางสถิตย์ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชาวเมืองมุกดาหารถือว่าศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาเมืองมุกดาหารให้ร่มเย็นเป็นสุข

See & Do
ห้าแยกเวียดนาม
ตั้งอยู่ในตัวเมืองมุกดาหาร เป็นที่ตั้งชุมชนชาวเวียดนาม และเป็นตลาดอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของมุกดาหาร หากมาเยือนที่นี่ในยามเช้าตรู่จะได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

See & Do
วัดศรีมงคลใต้
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองมุกดาหาร ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง สร้างขึ้นก่อนตั้งเมืองมุกดาหาร

Destination
มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนสำคัญจังหวัดหนึ่ง เป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ซึ่งเปรียบเป็นประตูที่เปิดไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม ที่นับวันจะทวีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม...

See & Do
น้ำตกตาดทอง
อยู่ในเขตอำเภอเขาวง บนเส้นทาง เขาวงดงหลวง-มุกดาหาร

See & Do
วัดศรีบุญเรือง (บ้านใต้)
ตั้งอยู่ที่ถนนสำราญชายโขง ในตัวเมืองมุกดาหาร ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธสิงห์สอง