#ยโสธร

32 matching results
See & Do
พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก
อาคารรูปทรงคางคกมีความสูงกว่า 19 เมตร หันหน้าไปทางอ่างเก็บน้ำลำทวน

Article
โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ จังหวัดยโสธร กับตำนานที่ยาวนาน
ชมความสวยงาม ความเก่าแก่ สถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนของจังหวัดยโสธร “โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้” โบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Event
"ยกเลิกการจัดงาน" ประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร
ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร

Event
ประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษา ยโสธร
28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร 2 - 3 ตุลาคม 2563 ณ วัดบูรพาทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร

Destination
ยโสธร
ยโสธรเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของภาคอีสาน มีชื่อเสียงในงานเทศกาลบุญบั้งไฟ ซึ่งมีการเฉลิมฉลองในช่วงต้นฤดูฝนเพื่อสักการะเทพเจ้าแห่งฝน ในช่วงเทศกาลจะมีการเฉลิมฉลองกินเวลานานหลายวัน และมีการตกแต่งอย่างประณีตไปทั่วทั้งเมือง...