#ย่านเมืองเก่า

37 matching results
See & Do
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
กิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่งเมื่อมาภูเก็ต คือ การมาเดินชมย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ในอดีตจะมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ได้แก่ จีน อินเดีย ยุโรป มุสลิม เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ประกอบอาชีพค้าขาย และได้สร้างบ้านเป็นตึกแถว...

See & Do
ย่านเมืองเก่าสงขลา
ย่านเมืองเก่าสงขลา มีถนนสายสำคัญสามสาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม เป็นถนนที่เต็มไปด้วยอาคารซึ่งมีสถาปัตยกรรมงดงามและยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ ทั้งแบบตึกเก่าสไตล์ชิโน-โปรตุกีสและตึกแถวแบบจีนพาณิชย์

See & Do
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า
บริเวณคุ้มบ้านสิงห์ท่า...

Article
เดินชิล ชิมอาหาร ย่านเมืองเก่า @ ภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต ถ่ายรูปเพลิน ๆ ย่านตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส ซึมซับบรรยากาศย่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

Article
Phuket Festival เทศกาลเดือนสามบ้านเรา
Phuket Festival เทศกาลเดือนสามบ้านเรา

See & Do
ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของทั้ง 3 ชุมชนในย่านเมืองเก่าเพชรบุรี ได้แก่ ชุมชนคลองกระแชง ชุมชนตลาดริมน้ำ และชุมชนวัดเกาะ ซึ่งมีวิถีชีวิตริมแม่น้ำที่มีเอกลักษณ์ และแตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ...

Event
Pattani Decoded
จังหวัดปัตตานี

Article
เส้นทางท่องเที่ยว ลำปางเรอเนซองส์ สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้
รายการนำเที่ยวรูปแบบผสมรถไฟ รถบัส จำกัด 38 ที่นั่ง 18 – 20 พ.ย. 2565 เส้นทางกรุงเทพ - เชียงใหม่ รับประทานอาหารบน Gourmet Car สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้