#ร้านฉิวดำ

2 matching results
Food
ร้านฉิวดำ
ร้านหมี่ฮกเกี้ยนเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดตรัง สูตรของคุณพ่อชาวจีนฮกเกี้ยนที่สืบทอดมากว่า 50 ปี