#ละครเวที

3 matching results
See & Do
โรงละครเฉลิมกรุง รอยัลเธียเตอร์
เป็นสถานบันเทิงระดับสากลที่มีกิจกรรมการแสดงและภาพยนต์ มีโรงมหรสพซึ่งจัดการแสดงจากละครเวทีมาดัดแปลงเป็นละครร้อง จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตรวมเพลงเก่า

Article
10 เท่...น่าเที่ยว จ.สกลนคร
ไหว้พระขอพร ชมธรรมชาติ ท่องเที่ยว และเรียนรู้วิถีชุมชนได้ในจังหวัดเดียวที่สกลนคร