#ลักษณะภูมิประเทศ

19 matching results
See & Do
วัดถ้ำพุหว้า
เป็นสาขาหนึ่งของวัดปากน้ำ บรรยากาศโดยรอบสะอาดร่มรื่น เงียบสงบ สวยงาม ลักษณะภูมิประเทศโอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงาม

See & Do
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
เป็นอุทยานฯ ลำดับที่ 42 ของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเทือกเขาบรรทัด มีภูเขาสลับซับซ้อนมากมายมี "เขาหินแท่น" เป็นยอดเขาสูงสุด พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นต้น

See & Do
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแม่เหาะ
บ้านแม่เหาะ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนสวยงาม อากาศเย็นตลอดปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจด้วยวิถีชีวิตของชาวปกากะญอ

See & Do
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ครอบคลุมพื้นที่ในเขต อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงตามแนวชายแดนไทย-ลาว บริเวณที่สูงที่สุดคือ ยอดภูสอยดาว

See & Do
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่ามีทั้งป่าทึบและป่าโปร่ง เป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำชี มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลากหลายทั้งหน้าผาสันเขา ลานหินและก้อนหินรูปร่างแปลก ๆ รวมทั้งพืชพันธุ์ที่น่าสนใจ

See & Do
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ตามยอดเขาสูงมีป่าสนและทุ่งหญ้า เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำและลำห้วยหลายสาย มีสัตว์ป่าประเภทสัตว์สี่เท้าและนกชนิดต่าง ๆ

See & Do
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสองฝั่งแม่น้ำยม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ

See & Do
วนอุทยานภูแฝก (แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์)
ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับเนินเขาไม่สูงนัก สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังมีพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ และมีสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่าย

See & Do
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ มีเนื้อที่ประมาณ 121 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงประกอบด้วยเขาหินทรายและหินแกรนิต

See & Do
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา และหน้าผาสูงเป็นแหล่งกำเนิดของลำธาร ลำห้วยไหลลงสู่แม่น้ำยม สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณมีพันธุ์ไม้ที่สวยงาม เช่น จันทน์ผา กล้วยผา กล้วยไม้ดิน และสมุนไพร สัตว์ป่าที่พบ เช่น เลียงผา หมี เก้ง ไก่ป่า หมูป่า ชะมด...

See & Do
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,252 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีภูเขาที่สูงที่สุดคือดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร...