#ลานสกา

6 matching results
See & Do
ชุมชนบ้านคีรีวง
เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า "สวนสมรม"

Event
งานประเพณีลากพระทางน้ำ ลานสกา
บริเวณคลองคีรีวง ข้างวัดพัทธเสมา หมู่ 5 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

Destination
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญในหลาย ๆ ด้าน มีการค้นพบวัตถุโบราณและหลักฐานทางโบราณคดีอื่น ๆ หลายอย่าง จากประวัติศาสตร์พบว่าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักและติดต่อกับชนชาติอื่นมาเนิ่นนานพุทธศตวรรษที่ 17-19...

Article
Green Season #เที่ยวหมู่บ้านหน้าฝน
12 หมู่บ้านน่าเที่ยว Green Season