#ลายลันตาผ้าบาติก

2 matching results
Shop
ลายลันตา ผ้าบาติก
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวมุสลิม และลวดลายที่สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวประมง