#ลิงเก้อพอตเทอรี่สตูดิโอ

2 matching results
Shop
ลิงเก้อ พอตเทอรี่ สตูดิโอ
Linger หมายถึง เอ้อระเหย อ้อยอิ่ง บ่งบอกตัวตนของเครื่องปั้นดินเผา แบรนด์ Linger Pottery ได้อย่างดี เครื่องปั้นดินเผาที่หยิบจุดเด่นของดินและบรรยากาศความเป็นเชียงรายมาใช้ในการผลิตชิ้นงานค่อยๆทำ ค่อยๆพัฒนา ช้าแต่มั่นคง