#ล่องเรือ

51 matching results
Food
ร่มไม้สายธาร
อาหารไทย อาหารทะเล บริการทุกวัน 10.30-23.00 น. มีบริการล่องเรือ

Food
เรือไม้ไทย
อาหารไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ล่องเรือรับประทานอาหาร Dinner Cruise

See & Do
ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน
ล่องเรือน้อยลอยกลางน้ำ ชมทุ่งบัวแดงแห่งทุ่งบางเลน

See & Do
บ้านน้ำเพียงดิน
อยู่ในเขตตำบลผาบ่อง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือตามลำน้ำปาย ผ่านบ้านห้วยเดื่อไปจนถึงบ้านน้ำเพียงดินโดยเรือหางยาว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง...

Event

See & Do
ลำน้ำสะแกกรัง
ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยก่อน เมื่อพ่อค้าล่องเรือผ่านมา จะรู้ได้ว่าถึงบ้านสะแกกรังแล้ว โดยเฉพาะในเดือนยี่ถึงเดือนสามจะสังเกตได้ชัดเจน ต้นสะแกจะออกดอกเล็ก ๆ

Article
เที่ยวล่องเรือ กองโดล่าเมืองไทย ที่บ้านสลักคอก เกาะช้าง
สัมผัสวิถีชีวิตชาวเลที่เกาะช้าง เที่ยวล่องเรือกอนโดล่าเมืองไทยที่ “บ้านสลักคอก” ชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วิวทิวทัศนืที่สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบ

See & Do
แก่งหินเพิง
เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่สวยงามอยู่ในลำน้ำใสใหญ่ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ใสใหญ่) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่เหมาะแก่การล่องเรือยางที่ท้าทาย และสนุกสนาน ในช่วงฤดูฝนราวเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน

Article
ทริป 1 วันดี ๆ พาล่องเรือแวะเที่ยวตามท่าริมเจ้าพระยา
การล่องเรือเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ให้ความรู้สึกอิสระ ไม่เร่งรีบ ทั้งยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้วิถีชุมชนริมน้ำ เพื่อค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวที่