#ล่องเรือ

58 matching results
Food
ร่มไม้สายธาร
อาหารไทย อาหารทะเล บริการทุกวัน 10.30-23.00 น. มีบริการล่องเรือ

Food
เรือไม้ไทย
อาหารไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ล่องเรือรับประทานอาหาร Dinner Cruise

See & Do
ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน
ล่องเรือน้อยลอยกลางน้ำ ชมทุ่งบัวแดงแห่งทุ่งบางเลน

See & Do
บ้านน้ำเพียงดิน
อยู่ในเขตตำบลผาบ่อง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือตามลำน้ำปาย ผ่านบ้านห้วยเดื่อไปจนถึงบ้านน้ำเพียงดินโดยเรือหางยาว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง...

Event
เทศกาล ล่องเรือดูนก บึงบอระเพ็ด
บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Event
ประเพณีรับบัว
วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Event
เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก
แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Event
ประเพณี บุญกลางบ้าน
ศาลาต้นโพธิ์ ตรอกลุงร่ม สามย่าน อ.แกลง จ.ระยอง

See & Do
ลำน้ำสะแกกรัง
ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยก่อน เมื่อพ่อค้าล่องเรือผ่านมา จะรู้ได้ว่าถึงบ้านสะแกกรังแล้ว โดยเฉพาะในเดือนยี่ถึงเดือนสามจะสังเกตได้ชัดเจน ต้นสะแกจะออกดอกเล็ก ๆ