#วนอุทยานเขากระโดง

3 matching results
Article
ตามรอยภูเขาไฟที่วนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
ขึ้นไปสักการะกราบไหวองค์ “พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ เดินเล่นปากปล่องภูเขาไฟ แล้วไปยืนชมวิวสวย ๆ ของเมืองบุรีรัมย์ที่ “วนอุทยานเขากระโดง”

See & Do
วนอุทยานเขากระโดง
กราบพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ ณ วนอุทยานเขากระโดง