#วังช้างอยุธยา แล เพนียด

54 matching results
See & Do
วังช้างอยุธยา แล เพนียด
มีบริการขี่ช้างทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ชาวไทย 300 บาท/คน ชาวต่างชาติ 500 บาท/คน ระยะเวลา 30 นาที ชาวไทย 200 บาท/คน ชาวต่างชาติ 400 บาท/คน ระยะเวลา 20 นาที