#วัฒนธรรมและมรดก

3 matching results
Experience
ศิลปะ วัฒนธรรม แหล่งมรดก และสถาปัตยกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม แหล่งมรดก และสถาปัตยกรรม

See & Do
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม วัดนี้ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ...